Um KFÍA

Knattspyrnufélag ÍA

(KFÍA)

Helstu verkefni
Aðalstjórnar, framkvæmdastjóra og Uppeldissviðs

 

Eftirfarandi texti er saminn í samvinnu við framkvæmdastjóra, Aðalstjórn og Uppeldissvið Knattspyrnufélags ÍA til þess að skýrt sé hvernig forystusveit félagsins skiptir með sér helstu verkefnum og ábyrgð. Einnig er mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga:

 

Áherslur

 • Nýta það sem vel hefur verið gert og einnig það sem hefur ekki gengið eins vel.
 • Gott upplýsingaflæði er lykilatriði í öllu starfinu hjá KFÍA.
 • Upplýsingar um fjármálin og frávik frá rekstraráætlun skulu vera reglulega til umfjöllunar í Aðalstjórn svo tryggt sé að ákvarðanir byggi á réttum upplýsingum.
 • Umboð til ákvarðana og ráðstöfunar fjármuna sé skýrt í daglegu starfi félagsins og allir þekki sín hlutverk.
 • Mikilvægt er að virkja sem flesta í félagsstarfinu, bæði launaða starfsmenn, foreldra og sjálfboðaliða.
 • Viðbrögð við frávikum séu vel skilgreind.

Meginmarkmið þessa skjals er því að setja fram á skýran hátt hvert er verksvið hverrar einingar KFÍA fyrir sig svo allir viti hvar ábyrgð þeirra liggur. Farið er ítarlega í verkefnislýsingu á hlutverki Aðalstjórnar, framkvæmdastjóra, Framkvæmdastjórnar og Uppeldissviðs og skilmerkilega gerð grein fyrir ferli ákvarðanatöku og umboðs. Skjalið er svo hægt að endurskoða eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

Aðalstjórn KFÍA

 • Fer með yfirstjórn KFÍA í samræmi við lög og stefnu félagsins,
 • Ber ábyrgð á vinnu við stefnumörkun og endurskoðun á stefnu KFÍA,
 • Vinnur að markmiðum fjárhagsáætlunar og staðfestingu hennar áður en hún er lögð fyrir aðalfund KFÍA til endanlegrar samþykktar,
 • Fylgir eftir fjárhagsáætlun með reglulegum fráviksgreiningum í samvinnu við framkvæmdastjóra,
 • Ber ábyrgð á ráðningum framkvæmdastjóra og þjálfurum meistaraflokka karla og kvenna. Ráðningar meistaraflokksþjálfaranna skulu vera í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og yfirþjálfara,
 • Ber ábyrgð á faglegri uppbyggingu knattspyrnustarfs 2. og meistaraflokka karla og kvenna í samræmi við stefnu KFÍA,
 • Setur Aðalstjórn, Uppeldisssviði og framkvæmdastjóra starfsreglur,
 • Felur framkvæmdastjóra ráðningar á öðrum starfsmönnum,
 • Hefur yfirumsjón með öflun fjár hjá stuðningsaðilum ásamt framkvæmdastjóra,
 • Hefur umsjón með Sjávarréttakvöldi,
 • Annast framkvæmd Herrakvölds og Konukvölds,
 • Annast framkvæmd Lokahófs,
 • Annast sölu flugelda, 
 • Vinnur með framkvæmdastjóra og Uppeldissviði eftir þörfum hverju sinni,
 • Skipar verkefnahópa sem annast einstök verkefni á vegum félagsins í umboði stjórnar,
 • Hefur samskipti við knattspyrnufélagið Kára varðandi samstarf félaganna.

Framkvæmdastjóri KFÍA

 • Ber ábyrgð á daglegum rekstri og fjárreiðum gagnvart Aðalstjórn KFÍA og samkvæmt lögum og stefnu félagsins,
 • Ber ábyrgð á daglegum rekstri skrifstofu KFÍA,
 • Situr reglulega fundi Aðalstjórnar,  framkvæmdastjórnar og Uppeldissviðs,
 • Sér um samningagerð og samskipti við styrktaraðila,
 • Vinnur að mótun verkferla og gátlista,
 • Hefur umsjón með ráðningu þjálfara félagsins og gerð leikmannasamninga samkvæmt ákvörðun Aðalstjórnar,
 • Fylgist með árangri starfsfólks og leikmanna,
 • Vinnur að öflun fjár hjá stuðningsaðilum í samvinnu við Aðalstjórn og Uppeldissvið,
 • Hefur umsjón með umgjörð Norðurálsvallar og framkvæmd heimaleikja,
 • Vinnur að undirbúningi viðburða á vegum félagsins í samvinnu þá sem við á hverju sinni,
 • Sér um skipulag ferðalaga á vegum meistaraflokka,
 • Ber ábyrgð á frágangi skjala og gagna varðandi leyfiskerfi KSÍ.

Framkvæmdastjórn KFÍA

 • Vinnur með framkvæmdastjóra á milli funda Aðalstjórnar að þeim verkefnum og málum sem þörf er á,
 • Er heimilt, í umboði Aðalstjórnar, að taka ákvarðanir sem varða félagið og rúmast innan fjárhagsáætlunar.

Uppeldissvið KFÍA

 • Ber ábyrgð á faglegri uppbyggingu knattspyrnustarfs 3., 4., 5., 6., 7., og 8. flokka félagsins, stúlkna og drengja í samræmi við stefnu KFÍA
 • Er samráðsaðili með ráðningu þjálfara yngri flokka, frá 8.-3. flokks,
 • Hefur samskipti við þjálfara yngri flokka í samvinnu við framkvæmdastjóra,
 • Hefur regluleg samskipti og samstarf við yfirþjálfara KFÍA varðandi faglega uppbyggingu yngri flokka KFÍA,
 • Stendur fyrir almennri fræðslu fyrir iðkendur í samvinnu við þjálfara,
 • Annast samskipti við foreldrafélög einstakra flokka og skipulag starfsins með þeim,
 • Annast framkvæmd Norðurálsmótsins fyrir 7. flokk,
 • Annast framkvæmd Knattspyrnuskóla KFÍA,
 • Annast lokahóf yngri flokka,
 • Annast gerð viðhorfskannana meðal foreldra að minnsta kosti einu sinni á ári í samvinnu við fræðslunefnd KFÍA,
 • Annast pappírssölu.

 

Samþykkt af Aðalstjórn KFÍA 19. mars 2015